Centre de connaissances

Retour à l'aperçu
14 mai 2020

Covid-19 richtlijnen

Als organisatie zijn wij bekommerd om de gezondheid van al onze studenten, docenten en bezoekers. We willen er dan ook alles aan doen om het hier veilig te houden. We volgen de richtlijnen op die de World Health Organization aanbeveelt voor bedrijven. We vragen dan ook aan iedereen om deze zo goed mogelijk op te volgen.

  • Zorg ervoor dat uw werkplekken schoon en hygiënisch zijn. Oppervlakken en objecten moeten regelmatig worden schoongeveegd met desinfectiemiddel. Gelieve hier bij de eindcleaning extra rekening mee te houden.
  • Handen wassen is belangrijk! Daarom plaatsen we desinfecterende gels overal in het centrum. Gelieve regelmatig uw handen te wassen, vooral na toiletgebruik en voor het eten. Indien u gebruik maakte van het openbaar vervoer, desinfecteer dan uw handen bij het binnenkomen in het centrum.
  • Hoest en nies in de binnenkant uw elleboog, niet in uw hand.
  • Verlucht de ruimtes regelmatig, minimum 15 minuten per dag. Doe dit bij voorkeur tijdens de pauzes.
  • Roken heeft een slechte invloed op uw ademhalingshygiëne. Daarom is roken niet meer toegelaten op het domein.
  • Monitor jezelf. Indien je een temperatuursverhoging voelt, hoe licht ook, vragen wij om niet naar het centrum te komen en thuis te blijven. Er zijn in AgapeBelgium veel kwetsbare groepen zoals ouderen en zwangere vrouwen. Indien je pijnstillers nam zoals paracetamol, ibuprofen of aspirine om griepsymptomen of andere te onderdrukken, vragen wij om ook thuis blijven.
  • Indien je merkt dat je ziek bent, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts en breng het centrum op de hoogte.
  • Indien je onlangs reisde naar 1 van de gebieden waar Covid-19 heerst, blijf dan zeker twee weken thuis, ook indien je geen symptomen vertoont. Je dient jezelf dan te monitoren en minimum 2 x per dag je temperatuur op te nemen. Indien je een milde koorts voelt, dien je jezelf te isoleren in je huis. Dit wil zeggen op 1 meter afstand blijven van andere mensen, ook familieleden, partners enz. Breng de arts op de hoogte.
  • Ben je in contact geweest met iemand die onlangs in een van de getroffen gebieden was en je vertoont geen symptomen, communiceer dit dan aan ons. U dient op dat moment nog niet thuis te blijven. Indien u toch symptomen ontwikkelt en dus drager bent van het Covid-19 virus, dan dient u thuis te blijven.
  • Indien er een van onze studenten, docenten of bezoekers het Covid-19 virus draagt, zullen we de lessen gedurende onbekende tijd schrappen. De blokken zullen dan gegeven worden in een andere modaliteit (vb per Skype of Webinar) en zullen dan een meer theoretische inslag krijgen.

 Mocht je nog vragen hebben verwijzen wij graag naar de website van WHO https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

 

Niek Ghekiere

Auteur

Niek Ghekiere

+32 498 52 95 52

©2020 Agape Belgium | Termes et conditions | Privacy policy | Informations légales