The Embodied Coach: Neurologie en belichaming

Terug naar overzicht

De verschillende methodes binnen de lichaamsgeoriënteerde psychotherapieën geven elke deelnemer de mogelijkheid zichzelf te verdiepen en moeilijkheden hanteerbaar te maken. De effectiviteit van deze methodes is te wijten aan het gegeven dat het lichaam betrekken in een menseigen groei- & helingsproces een herstellend effect heeft op ons zenuwstelsel. Neurologen verwijzen dan ook steeds vaker naar de effectiviteit van de lichaamsgerichte (psycho)therapie dat als middel aangewend kan worden om een liefdevol en verbonden leven te leiden. 

Deze kortdurende training onderzoekt de kracht en de impact van lichaamsgerichte therapie, zijn methodes en zijn interventies, met een neurologische bril. Vragen als

  • ‘wat speelt zich af op neurologisch niveau binnen een lichaamsgerichte therapie?’;
  • ‘wat is de bio-neurologie van attunement en hechting en hoe geeft lichaamsgerichte coaching hier een antwoord op?,
  • ‘wat is spanning en ontspanning?’,
  • ‘hoe registreert en reageert ons zenuwstelsel op een traumatische ervaring en op welke manier geeft lichaamgerichte therapie hierop een antwoord ?’

En nog vele andere krijgen een antwoord binnen deze module.

Deze module wordt op een begrijpbare manier aangeboden en geeft elke deelnemer inzicht in hoe lichaamsgerichte therapie een impact en een steun geeft aan ons neurologisch functioneren. De module kadert binnen de opleiding The Embodied Coach maar kan apart gevolgd worden.

Niek Ghekiere

Coördinator

Niek Ghekiere

+32 498 52 95 52

Gerelateerde agenda-items

©2019 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie