The Embodied Coach: Karakterstijlen en het lichaam

Terug naar overzicht

Als kind leren we onszelf bepaalde technieken aan om ons te beschermen tegen trauma's en andere pijnlijke gebeurtenissen. Fysieke en emotionele gebeurtenissen in de eerste periode van je leven zorgen ervoor dat je strategieën ontwikkelt die je de kans geven om zo pijnloos mogelijk te overleven. Na een verloop van tijd worden deze strategieën onbewust. Je gaat dan op een bepaalde manier reageren op situaties zonder dat dit bewust is. Reich onderzocht dit en stelde vast dat deze reacties in 5 karakterstijlen kunnen worden gecatalogeerd. 

Bepaalde jeugdtrauma’s en pijnlijke gebeurtenissen leiden tot specifieke karakterstijlen. Een karakterstijl bestaat uit een samenhang van lichamelijke en psychische kenmerken, standpunten en gedragspatronen. Het is een noodmaatregel van elk kind om zo goed mogelijk uit de strijd te komen. Op basis van deze karakterstijlen is je gedrag en geschiedenis beter te begrijpen. Deze training is ideaal voor coaches en hulpverleners die lichaamsgericht werken. De theoretische onderbouwing van deze training wordt afgewisseld met specifieke oefeningen.

Je leert onder andere volgende zaken:

  • Reichiaanse karakteranalyse
  • relatie tussen lichaam
  • chronische spierspanningen en karakter
  • vader-moeder-kind relatie
  • object-relatie & lichaamswerk
  • lichaamswerk en ontwikkelingspsychologie
  • oedipale ontwikkeling
  • lichaamswerk

De training wordt gegeven door Marjolijne van Buren - Molenaar. 

Marjolijne Van Buren (NL)

Coördinator

Marjolijne Van Buren (NL)

Meer info en Inschrijven

©2020 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie