Introductiedag Life Coach Opleiding - Connected Living

Terug naar overzicht

De introductiedagen van de opleiding zullen u inzicht geven in de opbouw en opzet van de opleiding, alsook u de mogelijkheid geven om een aantal methodes aan de lijve te ervaren.  Een mogelijkheid om kennis te maken met het centrum AgapeBelgium en een aantal trainers.

Een belangrijke doelstelling van deze opleiding bestaat uit het verdiepen en verruimen van jouw ervaringsmogelijkheden en eigen kwaliteiten.

De lichaamsgerichte therapeutische benaderingen die binnen deze opleiding centraal staan dragen bij tot meer zekerheid, zijn inzicht-gevend en bekrachtigend. 

Met het aanbod van psychodrama krijgt de student meer communicatieve vaardigheden en relationele handvaten aangereikt. 

'Sjamanisme' binnen deze opleiding is erop gericht jou tools aan te reiken en ervaringen op te doen, waarin zingevingsvraag-stukken antwoord krijgen en waarin spiritualiteit op een gegronde en realistische manier wordt benaderd. In dit kader leert de student over de waarde van ceremonie en ritueel en de plaats hiervan welke ze kan innemen in onze huidige samenleving en binnen therapie.  Wij nodigen hiervoor Noord-Amerikaanse natives uit die traditioneel zijn opgegroeid, en die werkend zijn in een moderne samenleving.

Studenten schrijven bewustwording, respect, dankbaarheid, verbinding met ..., vertrouwen en heling toe aan deze invalshoek van de opleiding. Deze opleiding werkt samen met internationale opleidings- en onderzoeksinstituten en 'councils' die hun specialisatie kennen in de studie van  het belang van lichaamsgerichte therapie, spiritualiteit  en 'de oude levende gebruiken van 'indigeous people'.

Voor meer info en inschrijving, klik hier.

Niek Ghekiere

Coördinator

Niek Ghekiere

+32 498 52 95 52

Gerelateerde agenda-items

©2019 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie