Opleiding Life Coach Connected Living 2021

Terug naar overzicht

Deze 4-jarige Life Coach opleiding onderzoekt op welke manier spiritualiteit een aanvulling kan zijn voor coaching/psychotherapie en omgekeerd. Steeds meer mensen zoeken naar een manier om (meer) verbinding te maken met zichzelf, de ander en de natuur.  Sjamanisme biedt een antwoord; het is onze visie dat rituelen en ceremonies van groot belang kunnen zijn voor deze mensen. Het therapiewerk / coachingswerk zorgt ervoor dat de studenten hun ervaringen - opgedaan in het sjamanisme - kunnen integreren en vertalen naar onze huidige samenleving.

In deze opleiding hechten we belang aan het respecteren van zowel onze huidige westerse tradities, die gekenmerkt worden door wetenschappelijk denken alsook de oude universele “gemeenschapstradities”, die gekenmerkt worden door mythologisch denken.

In West-Europa vonden deze ceremonies ooit ook plaats maar ze werden door onze voorouders op een gegeven moment niet meer overgedragen. Vooral in Noord-Amerika maar ook Noord-Europa hebben wij verschillende ‘elders’ of ‘ouderen’ ontmoet die deze universele tradities levendig houden.  Deze ‘elders’ waren en zijn bereid hun ervaringen, teachings en deze ceremonies met ons en met onze studenten te delen.

Wat de therapie betreft, richten we ons op ervaringsgerichte psychotherapie, die – net zoals het sjamanisme – een holistische fundering heeft waar er dus rekening wordt gehouden met elke dimensie van het mens zijn; de fysieke, emotionele, mentale en spirituele.

Het verbinden van psychotherapie en spiritualiteit voelt natuurlijk en logisch voor veel traditionele elders en hun benaderingen van het mens-zijn vertoont - vanuit onze oogpunt - veel gelijkenissen met Westerse psychologie. Deze invalshoek; therapie gecombineerd met sjamanisme, maakt deze opleiding uniek in België en Nederland.

Voor de studenten van deze opleiding ligt de nadruk op respect voor het groeiproces van alle groepsleden en de bereidheid om van elkaar te leren. De trainers/begeleiders staan in voor een veilige en werkbare sfeer, zodat je met jouw eigen ervaringen en vragen kan komen en jezelf werkelijk durft te uiten in de deelrondes en oefeningen, structuren en ceremonies.

De eerste twee jaar van deze opleiding focussen op groeien en persoonlijke ontwikkeling. In het derde en het vierde jaar richt je je meer op attitudes, vaardigheden, methodieken en theoretische kennis die je nodig hebt om groepen of personen te begeleiden. Op die manier ontwikkel je en oefen je je ‘therapeut zijn’.

Benieuwd wat anderen van de opleiding vinden? Bekijk het filmpje hier.

Voor een interessante getuigenis van een medewerker van De Sleutel die de opleiding volgde, verwijzen we naar dit  artikel: https://www.desleutel.be/professionals/item/2965-mens-sana-in-corpore-sano?fbclid=IwAR3xkvRNS768ugutz2b1n_4SDn_zFqRFjmquMfMU_lx18txjtO5uMLi-Tlo

Niek Ghekiere

Coördinator

Niek Ghekiere

+32 498 52 95 52

Meer info en Inschrijven

©2021 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie