Nieuw! Creative Coach: Werken met de helende kracht van het creatieve zelf

Terug naar overzicht

We wensen je te begeleiden in het contact met jezelf en met de ander via het beeldend medium.

We willen je opleiden tot beeldend coach: iemand die mensen kan begeleiden in het exploreren van een thema, een persoonlijke ontwikkelingsvraag of hulpvraag aan de hand van beeldende interventies.

In deze opleiding leer je de rijkdom van beelden en metaforen te doorgronden en je eigen te maken. We werken met bestaande beelden en beelden die we zelf creëren doorheen de ervaringsgerichte oefeningen.

We ontwikkelen onze beeldende taal zodat we het kunnen inzetten in coaching of therapie.

Beeldende therapie behoort tot de vaktherapie - voorheen creatieve therapie genoemd - en is een ervaringsgerichte therapie. Het heeft als doel door beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc. een veranderingsproces te bewerkstelligen. 

Via expressie en communicatievormen leert de cliënt te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat.

De beeldend therapeut gebruikt beeldende middelen en onderbouwde methodieken om onbewuste behoeften en gevoelens bewust en hanteerbaar te maken. Hierdoor kan de cliënt inzicht krijgen, verwerken en verrijken, maar ook het cognitief of lichamelijk functioneren kan vooruit gaan. 

De technieken en materialen die gebruikt worden, sluiten aan bij de doelstelling, doelgroep, de methodiek en visie van de beeldende therapeut. Als basismateriaal wordt meestal teken- en schilder materiaal gebruikt, maar ook hout, metaal, klei enz.

Wat leer je?

  • Je leert ervaringsgericht werken met de mogelijkheden en de taal van het lichaam en de creatieve expressie ervan.
  • Je leert beeldende sessies ontwerpen en aanpassen naar gelang de vraag, het thema en het tempo van een cliënt of van een team of groep.
  • Je ontdekt je krachten en formuleert doelstellingen voor jezelf.
  • Je ontmoet je weerstanden. En je leert omgaan met de spiegels die anderen je voorhouden.
  • Je leert ruimer denken in je eigen professionele situatie.
  • Je leert vakoverstijgend te handelen zodat je in verschillende contexten kan werken.

Het eerste jaar van de opleiding bestaat, net als de volgende jaren, uit 18 dagen, verspreid over 8 residentiële modules.

In het eerste jaar leer je kennis maken met verschillende materialen en methoden uit beeldende therapie en coaching. Je leert je creatieve kind opnieuw ontdekken. Het kind dat onbevangen, zonder prestatiedruk of esthetische eisen, speelt en experimenteert met vorm en kleur.

Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit modules die je inzicht geven in groepsdynamische processen en hoe je deze kan bespreekbaar maken via beeldende interventies.

Je leert verbindend werken via het beeldend medium, conflicten en behoeften zichtbaar maken en autonomie te stimuleren.

Het derde en laatste jaar van deze opleiding geeft je de mogelijkheid nog meer te focussen op het werkveld.
Elke module uit dit jaar verrijkt de eerder gevolgde modules met nog meer kaders, wetenschap en achtergrond.

Het is een jaar waar je jouw ontwikkeling bestendigt, verrijkt en verdiept en focust op je toekomstige rol.

Deze opleiding start op 11 september 2020. 

Datum en Inschrijven

©2020 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie

Belangrijke mededeling! Alle activiteiten tot en met 4 mei worden op een alternatieve manier aangeboden of uitgesteld. Zorg goed voor jezelf en elkaar.

x