Terug naar overzicht

4-jarige Opleiding Dans- en Bewegingstherapie

  • Algemeen
  • Programma
  • Praktisch
  • Docent

Bewust bewegen of bewust dansen heeft een bijzondere uitwerking op onze ontwikkeling als mens.

Dansen geeft niet alleen vreugde en energie. Dansen en bewegen kan een bron zijn van bewustwording en transformatie. Een plaats waar wij emoties hanteerbaar kunnen maken of waar wij subtiele voelbare energie kunnen ervaren die in zijn woordloosheid toch een diepe zingeving doet ontwaken. Deze opleiding geeft je de mogelijkheid verschillende methodes eigen te maken waar het dansen en het bewegen een helende werking heeft op het lichaam, de geest en de persoonlijkheid van de mens.

Dans- en bewegingstherapie behoort tot de lichaamsgerichte psychotherapie. Deze gespecialiseerde vorm helpt je bewust te worden van je lichaam, je blokkades en de manier waarop jouw persoonlijkheid verweven is met je lichaam en hoe je deze - vaak verkrampte - relatie kan herstellen.

Dans- en bewegingstherapie behoort tot de lichaamsgerichte psychotherapie. Deze gespecialiseerde vorm helpt je bewust te worden van je lichaam, je blokkades en de manier waarop jouw persoonlijkheid verweven is met je lichaam en hoe je deze - vaak verkrampte - relatie kan herstellen.

Bewust worden van jouw lichaam betekent je bewust worden van jouw gedrag, jouw denkpatronen, stemmingen, handelingen en indrukken. Kortom: bewust worden van jouw lichaam staat gelijk aan het bewust worden van jouw mogelijkheden.

In deze gecertificeerde opleiding ervaar en leer je verschillende danstherapeutische methodieken en therapeutische vaardigheden, zoals Laban Movement Analyses, Bartenieff Fundamentals en Authentic Movement. Dit zal je in staat stellen mensen te begeleiden in hun veranderings-, ontwikkelings-, acceptatie- en bewustwordingsprocessen.

Dansen of bewegen, is  - net als praten - een belangrijk expressiemiddel van de mens en een dagelijks gebeuren. Veel mensen hebben een verkrampte relatie met hun lichaam, kennen hun lichaam niet of keuren het op verschillende manieren af. Dit heeft invloed op het goed voelen en vertrouwen in zichzelf en hoe iemand uiting geeft aan zijn persoonlijkheid.

Het gebruik van dans en beweging als een psychotherapeutisch of helend middel is geworteld in het idee dat lichaam en geest niet van elkaar gescheiden zijn. Onze voorouders dansten samen om het leven te vieren, expressie te geven aan diepe emoties, spanningen te ontladen, zichzelf te realiseren en verbinding te maken. Ook nu zijn er nog volkeren die dit actief beleven. In de jaren ’60 vestigden een aantal pioniers hun aandacht op de helende werking van dans en bewegen. Zo ontwikkelde dans- en bewegingstherapie zich tot een volwaardige vorm van psychotherapie.

“Danstherapie zal het bewegend en/of dansend lichaam aanwenden als middel om gunstige veranderingen teweeg te brengen in iemands psychisch, lichamelijk, emotioneel en sociaal wel-voelen” (definitie van het EADMT of Europese Associatie voor Dans- en BewegingsTherapie).

In deze opleiding leer je omgaan met emoties en ervaringen, met angsten en beperkende geloofsovertuigingen die jouw goed voelen in de weg staan. Je bewust worden van je lichaam geeft je vertrouwen en vrijheid. Je wordt geprikkeld in jouw creatief denken zodat problemen uitdagingen worden. Deze therapievorm is effectief bij onder meer angstklachten en -stoornissen, emotionele klachten, verslavingen, (preventie van) depressies.

(Klik op 'Praktisch' en 'Programma' voor data en prijzen)

De volledige opleiding neemt 4 jaar in beslag, per jaar heb je een 7-tal opleidingsweekends (van 3 of 4 dagen). Als je de 4 jaar succesvol hebt beëindigd, ontvang je het certificaat van dans- en bewegingstherapeut. Dit certificaat geeft je de mogelijkheid om verder te studeren en te specialiseren aan het LIMS in New York (VS).

Het leer-therapeutisch model staat centraal; leren door de therapie te ervaren, geeft jou niet enkel inzicht in de effectiviteit van de methode, het ondersteunt ook jouw persoonlijk groeiproces. Uit respect voor de wortels van dans vinden wij het belangrijk om jou kennis te laten maken met oude en oorspronkelijke dansen die vaak terug gaan naar de natuur en natuurlijkheid. Nadat de student de therapie en oude dansen zelf heeft kunnen ervaren, komen ook het wetenschappelijk onderzoek en de verklaringsmodellen van dans- en bewegingstherapie aan bod. De ervaring leert ons dat wanneer een student de methodes en zijn effecten ervaren heeft, de theoretische modellen sneller begrepen worden en eigen worden gemaakt.

Studielast

De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten per jaar van 3,5dagen (starten op donderdagavond). Deze opleidingsblokken zijn verplicht residentieel. 

Tussen de opleidingsblokken vormen de intervisiegroepen een belangrijke oefen- en verdiepingsplaats. Elke intervisiegroep krijgt 7 opdrachten per jaar.

Vanaf het 3de jaar kan er stage worden gelopen. Om in aanmerking te komen voor het certificaat dient de student alle blokken te hebben gedaan, 620 stage-uren en een afstudeerwerk op een positieve manier hebben afgewerkt.

Data van het eerste jaar

Module 1 Kennismaking & DBT: 10 - 13 februari 2022

Module 2 Laban Bartenieff Movement System(LMBS): 24 - 27 maart 2022

Module 3 Authentic Movement: 5 - 8 mei 2022

Module 4 Creatieve processen: 9 - 12 juni 2022

Module 5 Sound Movement & touch: 8 - 11 september 2022

Module 6 Didactiek & Groepswerk: 13 - 16 oktober 2022

Module 7 Groepsdynamica: 17 - 20 november 2022

Inschrijvingsprijs

€2530 (excl. BTW) of €3061,30 (incl.BTW) per jaar.
Deze prijs bevat 24,5 trainingsdagen, verzorgd door een internationaal trainersteam, syllabi en materialen

Catering 
Catering/jaar: €1071 (incl.BTW). Aantal cateringdagen: 22,5

Opleidingscheques
Deze training komt in aanmerking voor opleidingscheques.

Afbetalingsplan

Er kan, in uitzonderlijke gevallen, gespreide betaling aangevraagd worden.


Inschrijfprocedure

De inschrijfprocedure bestaat uit het insturen van een motivatiebrief en het beantwoorden van een vragenlijst (zie ook brochure). Daarna volgt een gratis intake gesprek, waarbij wij samen met jou kijken of deze opleiding passend is bij jouw vragen en doelstellingen. Inschrijving is noodzakelijk en max. worden per jaar 18 mensen toegelaten. Wees op tijd, daar deze opleiding altijd veel geïnteresseerden kent.

Covid-19

Alle opleidingen en trainingen kunnen we categoriseren als ‘corona-proof’ of ‘corona-resistent’. Opleidingen die corona-proof zijn, gaan door mits toepassing van strikte veilligheidsmaatregelen. Corona-resistent betekent dat wij ernaar streven dat een opleiding altijd zal kunnen plaatsvinden, ook als we opnieuw in lockdown gaan. 

Deze opleiding is corona-proof. Dat wil zeggen dat in het geval van een nieuwe lockdown, opleidingsblokken kunnen vervangen worden door een online formaat en/of uitgesteld worden. De opleiding zal niet geannuleerd worden in haar geheel.

Bekijk hier alle corona-maatregelen.

Stephanie de Bruijckere

Docent

Stephanie de Bruijckere

+32 498 10 76 34

Gespecialiseerd trainersteam o.l.v. Stephanie de Bruijckere

AgapeBelgium werkt uitsluitend met autoriteiten of gespecialiseerden in hun vakgebied. Daarvoor doen we beroep op zowel Belgische alsook buitenlandse trainers. De opleiding wordt gedragen door Rachel Porter (UK), Niek Ghekiere (B), Stephan Marchant (B), Dirk Ghekiere (B), Concha Garcia (USA), Anja Driesmans (B), Michelle Kurzenacker (NL), Alain Pringels (B) en andere trainers. De coördinatie van deze training ligt in de handen van Stephanie de Bruijckere (Nl) en Niek Ghekiere.

Wanneer: 10 februari 2022 tot 20 november 2022
Aantal modules: 7 trainingen
Waar: AgapeBelgium
€2530.00
Excl. BTW

Vooraleer je als therapeut van start gaat, is het heel zinvol om eerst aandacht te besteden aan je eigen persoonlijke groei. De opleiding bood mij de kans om 4 jaar lang op pad te gaan naar mijn eigenwaarde.

Voormalige studente DBT

Dankzij de opleiding DBT sta ik veel bewuster in het leven. Ik ben mij bewust van de patronen waarmee ik leef. Ik kan die proberen te doorbreken als ze mij blokkeren.

Voormalige student DBT

Ik vind het geweldig hoe de opleiding bij AgapeBelgium in elkaar zit. De afstemming vind ik super. Je wordt er gestimuleerd jouw kwaliteiten neer te zetten in de wereld.

Caroline Buys, Dans- & Bewegingstherapeute

De opleiding dans-en bewegingstherapie in Agape heeft me veel gegeven. Ik ben er terug tot dicht bij mezelf gekomen en heb er vertrouwen gekregen om de confrontatie met mezelf aan te gaan. Ik ben Agape dankbaar voor de veiligheid in de opleiding.

Charlotte Garmyn, Dans- & Bewegingstherapeute

©2021 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie