Nieuw! Creative Coach: Werken met de helende kracht van het creatieve zelf

Beeldend spreken met het onzegbare. Activeren van heling en groei. Voor individu, context of team.

11 september 2020 tot 4 juni 2021 AgapeBelgium
Lessenreeks 8 trainingen
Terug naar overzicht

We wensen je te begeleiden in het contact met jezelf en met de ander via het beeldend medium.

We willen je opleiden tot beeldend coach: iemand die mensen kan begeleiden in het exploreren van een thema, een persoonlijke ontwikkelingsvraag of hulpvraag aan de hand van beeldende interventies.

In deze opleiding leer je de rijkdom van beelden en metaforen te doorgronden en je eigen te maken. We werken met bestaande beelden en beelden die we zelf creëren doorheen de ervaringsgerichte oefeningen.

We ontwikkelen onze beeldende taal zodat we het kunnen inzetten in coaching of therapie.

Wie is onze innerlijke gids? Wat is die creatieve en creërende bron in ons? Hoe kan ze ons richting geven, zelfs genezen? De hectiek van de dag en de druk van de maatschappij leggen ons innerlijk weten het zwijgen op. Soms vergeten we zelfs wie we echt zijn. We geven ons over aan verwachtingen van anderen, eisen van werkgevers, stemmen die veel luider klinken.

Wil jij je innerlijke gids beter leren kennen?
Wil je dicht bij jouw bron van bewustwording, fysieke en emotionele heling en creativiteit komen?
Wil je meer voldoening halen uit je leven en je werk?
En wil je ook anderen hierin helpen?

Leer dan opnieuw luisteren. Niet via woorden en verklaringen, maar via beelden uit het hart.

In deze opleiding leer je de rijkdom van beelden en metaforen te doorgronden en je eigen te maken. We werken met bestaande beelden en beelden die we zelf creëren doorheen de ervaringsgerichte oefeningen.

We ontwikkelen onze beeldende taal zodat we het kunnen inzetten in coaching of therapie.

“Er is een vitaliteit, een levenskracht, een energie, een versnelling die door u heen in actie vertaald wordt. Omdat er tijdens de hele schepping maar één u is, is die expressie uniek. Als u die expressie blokkeert, zal ze nooit door enig ander mens bestaan en zal ze verloren gaan. De wereld zal ervan verstoken blijven. Het is niet aan u om vast te stellen hoe goed hij is, ook niet hoe waardevol hij is in vergelijking met andere expressies. Het is aan u om hem duidelijk en onomstotelijk van u te laten zijn, om het kanaal open te houden.” (Alan Seale)

Beeldende therapie behoort tot de vaktherapie - voorheen creatieve therapie genoemd - en is een ervaringsgerichte therapie. Het heeft als doel door beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc. een veranderingsproces te bewerkstelligen. 

Via expressie en communicatievormen leert de cliënt te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat.

De beeldend therapeut gebruikt beeldende middelen en onderbouwde methodieken om onbewuste behoeften en gevoelens bewust en hanteerbaar te maken. Hierdoor kan de cliënt inzicht krijgen, verwerken en verrijken, maar ook het cognitief of lichamelijk functioneren kan vooruit gaan. 

De technieken en materialen die gebruikt worden, sluiten aan bij de doelstelling, doelgroep, de methodiek en visie van de beeldende therapeut. Als basismateriaal wordt meestal teken- en schilder materiaal gebruikt, maar ook hout, metaal, klei enz.

Wat leer je?

  • Je leert ervaringsgericht werken met de mogelijkheden en de taal van het lichaam en de creatieve expressie ervan.
  • Je leert beeldende sessies ontwerpen en aanpassen naar gelang de vraag, het thema en het tempo van een cliënt of van een team of groep.
  • Je ontdekt je krachten en formuleert doelstellingen voor jezelf.
  • Je ontmoet je weerstanden. En je leert omgaan met de spiegels die anderen je voorhouden.
  • Je leert ruimer denken in je eigen professionele situatie.
  • Je leert vakoverstijgend te handelen zodat je in verschillende contexten kan werken.

Het eerste jaar van de opleiding bestaat, net als de volgende jaren, uit 18 dagen, verspreid over 8 residentiële modules.

In het eerste jaar leer je kennis maken met verschillende materialen en methoden uit beeldende therapie en coaching. Je leert je creatieve kind opnieuw ontdekken. Het kind dat onbevangen, zonder prestatiedruk of esthetische eisen, speelt en experimenteert met vorm en kleur.

Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit modules die je inzicht geven in groepsdynamische processen en hoe je deze kan bespreekbaar maken via beeldende interventies.

Je leert verbindend werken via het beeldend medium, conflicten en behoeften zichtbaar maken en autonomie te stimuleren.

Het derde en laatste jaar van deze opleiding geeft je de mogelijkheid nog meer te focussen op het werkveld. 
Elke module uit dit jaar verrijkt de eerder gevolgde modules met nog meer kaders, wetenschap en achtergrond.

Het is een jaar waar je jouw ontwikkeling bestendigt, verrijkt en verdiept en focust op je toekomstige rol.

Praktische informatie

Praktische informatie

Gespecialiseerd trainersteam o.l.v. Ingrid De Ryck

AgapeBelgium werkt uitsluitend met autoriteiten of gespecialiseerden in hun vakgebied. Daarvoor doen we beroep op zowel Belgische alsook buitenlandse trainers. De coördinatie van deze training ligt in de handen van Ingrid De Ryck en wordt door haar gedragen, samen met een professioneel trainersteam.

Kenmerkend voor deze training

Is het leertherapeutisch model. Hierdoor zal de student niet alleen de kennis en de technieken aangeleerd krijgen die nodig zijn om Creatief Coachen op een verantwoorde manier neer te zetten. Het leertherapeutisch model zal alle methodes en technieken aanleren door de student de mogelijkheid te geven deze als eerste in de diepte te ervaren. Op deze manier komt er tevens een persoonlijk ontwikkelingsproces op gang waardoor de student een ervaren, een vaardig en wetend therapeut kan worden.

Studielast

De opleiding bestaat uit 18 dagen, gespreid in 8 bijeenkomsten per jaar. De blokken starten op vrijdagochtend tot zaterdagavond (9u30 - 16u30). Een aantal blokken starten reeds op donderdagochtend. Alle opleidingsblokken zijn residentieel. 

Tussen de opleidingsblokken vormen de intervisiegroepen een belangrijke oefen- en verdiepingsplaats. Elke intervisiegroep krijgt een aantal opdrachten per jaar.

Vanaf het 3de jaar kan er stage worden gelopen. Om in aanmerking te komen voor het certificaat dient de student alle blokken te hebben gedaan, stage-uren en een afstudeerwerk op een positieve manier hebben afgewerkt.

Data van het eerste jaar:

Module 1 - In contact met de creatieve bron: 11-12-13 september 2020

Module 2 - Beeld als Medium: 9-10 oktober 2020

Module 3 - Lichaamsbeelden: 27-28 november 2020

Module 4 - Heling door Beelden: 15-16 januari 2021

Module 5 - Intrapsychische Beeldende technieken: 12-13-14 februari 2021

Module 6 - Ontmoeting met de visionair 1: 5-6 maart 2021

Module 7 - In verbinding met en door materiaal: 21-22 mei 2021

Module 8 - Jaarpresentaties in subgroepjes: 4-5 juni 2021

Covid-19

Alle opleidingen en trainingen kunnen we categoriseren als ‘corona-proof’ of ‘corona-resistent’. Opleidingen die corona-proof zijn, gaan door mits toepassing van strikte veilligheidsmaatregelen. Corona-resistent betekent dat wij ernaar streven dat een opleiding altijd zal kunnen plaatsvinden, ook als we opnieuw in lockdown gaan. 

Deze workshop is corona-proof. Er wordt in tenten overnacht (gelieve deze zelf te voorzien) en catering zal beschikbaar zijn.

De training kan, enkel en alleen in het geval van een nieuwe lockdown, geannuleerd worden, omdat de inhoud niet overdraagbaar is via live e-learning. Indien dit zich zou voordoen, zullen de inschrijvingskosten die betaald werden, terugbetaald worden.

De concrete Covid-19 maatregelen die zullen genomen worden, kan je hier lezen: https://www.agapeacademy.be/nl/nieuws-en-publicaties/30/covid-19-richtlijnen

Kostprijs

Inschrijvingsprijs:
€2675 (excl. BTW) of €3236,75 (incl. BTW)
Deze prijs bevat 18 trainingsdagen, verzorgd door een internationaal trainersteam, syllabi en materialen

Catering:
Catering/jaar: Er is catering voorzien tijdens de 3-daagse opleidingsblokken (6 dagen). De totaalprijs voor de catering is €255 (excl. BTW) of €270,30 (incl. BTW). Overnachting is inbegrepen.

Kortingen:
KMO-portefeuille
De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be

Opleidingscheques
Deze training komt in aanmerking voor opleidingscheques.

AgapeBelgium voorziet 20% korting op de inschrijvingsprijs voor mensen uit de publieke, non-profit sector, langdurig werkzoekenden, studenten & vervangingsinkomens. Prijs opleiding: €2140 (excl. BTW) of €2589,40 (incl. BTW).
Kortingen kunnen pas toegekend worden bij voorlegging van bewijs.

Er kan, in uitzonderlijke gevallen, gespreide betaling aangevraagd worden.


Locatie

AgapeBelgium, Oude Heirweg 60 te 8851 Koolskamp, Belgium

Aanmeldingsformulier

De informatie die je hieronder invult zal gebruikt worden op officiële documenten.

Persoonlijke informatie


Adresgegevens

Facturatiegegevens


©2020 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie

Heb jij het ook moeilijk in deze speciale tijden? Heb je nood aan een babbel en een luisterend oor? Wij bieden nu gratis online advies aan. Meer info bij Agape Therapy.

x